Zaposlitev

Smo specializirano podjetje na področju proizvodnje modularnih enot in montaže na lokaciji. Smo izvozno usmerjeni, pretežni del prihodka ustvarimo z izvozom, največ na trge EU.


SKLADIŠČNIK-LANSER  (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo: dela in naloge, povezane z skladiščnim poslovanjem kot so  količinsko, varno in kakovostno prevzemanje blaga; priprava in komisioniranje blaga v proizvodnjo ali nadaljnjo prodajo; manipulacija, natovarjanje in raztovarjanje blaga ter spremljanje in obdelava podatkov v zvezi s stanjem zalog materialov in izdelkov.

PRIČAKUJEMO

 • IV. stopnja tehnične smeri
 • izpit za viličar in vozniški izpit B kategorije
 • zaželeno poznavanje orodij materialno skladiščnega poslovanja
 • obvladovanje orodij MS Office (Word, Excel, Outloock,…)
 • najmanj pol leta podobnih delovnih izkušenj
 • sposobnost timskega dela
 • natančnost in zanesljivost
 • odgovornost za izvedbo predanih nalog
 • zaželeno poznavanje informacijskega sistema Largo

NUDIMO

 • redno delovno razmerje
 • delo v urejenem, dinamičnem okolju
 • delo v mladem kolektivu
 • dvoizmensko delo
 • možnost izobraževanja in osebnega razvoja

V kolikor ste pripravljeni sprejeti izziv, vas vabimo, da se prijavite na kadri@rem.si. Za dodatne informacije lahko tudi pokličete na 07/3466-267 ali nam pišete na kadri@rem.si.


VODJA PROIZVODNJE  (m/ž)

V podjetju zaposlimo osebo na delovno mesto vodje proizvodnje, katerega delovne naloge in delovna področja obsegajo:

 • vodenje proizvodnje
 • uvajanje digitalizacije v proizvodnjo po principu Industrija 4.0
 • implementacija novih tehničnih rešitev in tehnologij v proizvodnjo
 • analiziranje učinkovitosti proizvodnje in poročanje o rezultatih dela vodstvu podjetja
 • sodelovanje pri poslovnem načrtovanju in razvoju postopkov dela v proizvodnji
 • skrb za razvoj in implementacijo tehnologij proizvodnje, spremljanje in analiziranje učinkovitosti proizvodnih procesov, centrov, postopkov, ter uvedba korektivnih predlogov
 • prepoznava vzrokov za odstopanja od ciljev, analiza, uvedba ukrepov in nadzor nad izvajanjem le-teh
 • izvajanje in sodelovanje pri razvoju programskih aplikacij in orodij za potrebe organizacije
 • poznavanje in izvajanje del ter operacij v okviru IS skladno s procesom (planiranje, normativi, analize, poročila…)
 • skrb za izvajanje sodobnih metod načrtovanja in planiranja potreb po materialnih virih ter opremi z analizo stanja

PRIČAKUJEMO           

 • VII. stopnja tehnične smeri, zaželena strojna ali gradbena
 • aktivno znanje nemškega ali angleškega jezika
 • najmanj dve leti podobnih delovnih izkušenj
 • poznavanje sodobnih teorij in orodij za spremljanje, planiranje in vodenje proizvodnje
 • poznavanje orodij za spremljanje, planiranje in vodenje proizvodnje (MES, IS, drugo)
 • dobre komunikacijske in vodstvene veščine
 • poznavanje dela z osebnim računalnikom, zaželeno poznavanje informacijskega sistema Largo
 • sposobnost timskega dela

NUDIMO                    

 • redno delovno razmerje
 • delo v urejenem, dinamičnem okolju
 • delo v mladem kolektivu
 • možnost izobraževanja in osebnega razvoja

V kolikor ste pripravljeni sprejeti izziv, vas vabimo, da se prijavite na kadri@rem.si. Za dodatne informacije lahko tudi pokličete na 07/292 7426 ali nam pišete na kadri@rem.si.


TEHNOLOG-1  (m/ž),

V podjetju zaposlimo osebo na delovno mesto tehnologa, katerega delovne naloge in delovna področja obsegajo:

 • samostojno izdelovanje tehnične, tehnološke in razvojne dokumentacije skladno s procesom
 • izvajanje del in operacij v okviru IS skladno s procesom (naročila, razpis nalogov, tehnologije, kosovnice, planiranje, normativi, analize, poročila…)
 • izdelava in revidiranje navodil za delo ter skrb za arhiviranje dokumentacije
 • odgovorno strokovno delo skladno s standardi, priporočili in tehničnimi smernicami ter skrb za zmanjševanje tveganj
 • izvajanje in sodelovanje pri razvoju programskih aplikacij in orodij za potrebe podjetja
 • usklajevanju tehničnih zahtev s kupci in dobavitelji  v sodelovanju s komercialnim sektorjem
 • sodelovanje pri analizi procesa in izdelavi poročil ter izvedbi ukrepov za njegovo izboljšanje
 • planiranje dela, kapacitet, resursov delovnih centrov in priprava dnevnih/tedenskih/mesečnih planov dela delovnih centrov na podlagi naročil, napovedi in trendov
 • skrb za razvoj tehnologij v delovnih centrih in delovnih postopkov, spremljanje in analiziranje učinkovitosti proizvodnih procesov, centrov, postopkov, ter priprava korektivnih predlogov
 • implementacija in upravljanje novih tehnologij (npr. avtomatske linije, CNC stroji – naprave, roboti in drugo)
 • reševanje zastojev v proizvodnji ter neskladij v delovnem procesu
 • izvajanje sodobnih metod načrtovanja in planiranja potreb po materialnih virih ter opremi z analizo stanja

PRIČAKUJEMO

 • V. stopnja tehnične smeri, zaželena strojna ali gradbena
 • znanje nemškega ali angleškega jezika
 • najmanj dve leti podobnih delovnih izkušenj
 • poznavanje dela z osebnim računalnikom, zaželeno poznavanje informacijskega sistema Largo
 • zaželeno poznavanje orodij za spremljanje, planiranje in vodenje proizvodnje (MES, IS, drugo)
 • zaželeno poznavanje sodobnih metod načrtovanja in planiranja potreb po materialnih virih ter opremi z analizo stanja
 • sposobnost timskega dela

NUDIMO                    

 • redno delovno razmerje
 • delo v urejenem, dinamičnem okolju
 • delo v mladem kolektivu
 • možnost izobraževanja in osebnega razvoja

Prednost imajo kandidati iz bližnje okolice Trebnjega. V kolikor ste kot kandidat (m/ž) iz bivših republik države Jugoslavije, pričakujemo, da imate urejena dovoljenja za delo in prebivanje v Sloveniji. V kolikor ste pripravljeni sprejeti izziv, vas vabimo, da se prijavite na kadri@rem.si. Za dodatne informacije lahko tudi pokličete na 07/292 7426 ali nam pišete na kadri@rem.si.


TEHNOLOG-2  (m/ž),

V podjetju zaposlimo osebo na delovno mesto tehnologa, katerega delovne naloge in delovna področja obsegajo:

 • samostojno izdelovanje tehnične, tehnološke in razvojne dokumentacije skladno s procesom
 • izvajanje del in operacij v okviru IS skladno s procesom (naročila, razpis nalogov, tehnologije, kosovnice, planiranje, normativi, analize, poročila…)
 • izdelava in revidiranje navodil za delo ter skrb za arhiviranje dokumentacije
 • odgovorno strokovno delo skladno s standardi, priporočili in tehničnimi smernicami ter skrb za zmanjševanje tveganj
 • izvajanje in sodelovanje pri razvoju programskih aplikacij in orodij za potrebe podjetja
 • usklajevanju tehničnih zahtev s kupci in dobavitelji  v sodelovanju s komercialnim sektorjem
 • sodelovanje pri analizi procesa in izdelavi poročil ter izvedbi ukrepov za njegovo izboljšanje
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami znanja in razvoja
 • planiranje dela, kapacitet, resursov delovnih centrov in priprava dnevnih/tedenskih/mesečnih planov dela delovnih centrov na podlagi naročil, napovedi in trendov
 • skrb za razvoj tehnologij v delovnih centrih in delovnih postopkov, spremljanje in analiziranje učinkovitosti proizvodnih procesov, centrov, postopkov, ter priprava korektivnih predlogov
 • implementacija in upravljanje novih tehnologij (npr. avtomatske linije, CNC stroji – naprave, roboti in drugo)
 • reševanje zastojev v proizvodnji ter neskladij v delovnem procesu
 • izvajanje sodobnih metod načrtovanja in planiranja potreb po materialnih virih ter opremi z analizo stanja

PRIČAKUJEMO

 • VI. stopnja tehnične smeri, zaželena strojna ali gradbena
 • aktivno znanje nemškega ali angleškega jezika
 • najmanj dve leti podobnih delovnih izkušenj
 • dobre komunikacijske veščine
 • poznavanje dela z osebnim računalnikom, zaželeno poznavanje informacijskega sistema Largo
 • poznavanje orodij za spremljanje, planiranje in vodenje proizvodnje (MES, IS, drugo)
 • poznavanje sodobnih metod načrtovanja in planiranja potreb po materialnih virih ter opremi z analizo stanja
 • sposobnost timskega dela

NUDIMO                    

 • redno delovno razmerje
 • delo v urejenem, dinamičnem okolju
 • delo v mladem kolektivu
 • možnost izobraževanja in osebnega razvoja

Prednost imajo kandidati iz bližnje okolice Trebnjega. V kolikor ste kot kandidat (m/ž) iz bivših republik države Jugoslavije, pričakujemo, da imate urejena dovoljenja za delo in prebivanje v Sloveniji.

V kolikor ste pripravljeni sprejeti izziv, vas vabimo, da se prijavite na kadri@rem.si. Za dodatne informacije lahko tudi pokličete na 07/292 7426 ali nam pišete na kadri@rem.si.


KONSTRUKTER – PROJEKTANT (m/ž)

Za določen čas z možnostjo podaljšanja zaposlimo sodelavca za delo v oddelku projektive in razvoja, ki bo konstruiral ter sodeloval pri izdelavi tehnično tehnološke in razvojne dokumentacije večnamenskih modularnih objektov za potrebe prodaje in proizvodnje.

NUDIMO   

 • delo za določen čas z možnostjo podaljšanja
 • karierni in osebnostni razvoj
 • veliko delovnih izzivov in izobraževanj
 • delo v urejenem in mladem kolektivu

PRIČAKUJEMO                  

 • VI. ali VII. Stopnjo (univerzitetna (prejšnja) ali 2. bolonjska stopnja) strojne ali gradbene smeri. Na delo se lahko prijavijo tudi študenti absolventi oz. študenti, ki lahko dalj časa opravljajo delo
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika (ang. ali nem.)
 • 2 leti podobnih delovnih izkušenj
 • poznavanje tehnične dokumentacije
 • poznavanje računalniških orodij za konstruiranje: zaželeno Autocad ter enega od programov za konstruiranje v 3D okolju (Autodesk Revit Building Design ali Autodesk Inventor)
 • zaželeno poznavanje projektiranja strojnih inštalacij
 • sposobnost timskega dela (natančnost, doslednost)

V kolikor ste pripravljeni sprejeti izziv, vas vabimo, da se prijavite na kadri@rem.si. Za dodatne informacije lahko tudi pokličete na 07/292 7426 ali nam pišete na kadri@rem.si.


PROJEKTANT – STATIK (m/ž)

Za določen čas z možnostjo podaljšanja zaposlimo sodelavca za delo v oddelku projektive in razvoja, kjer bo računal statiko in konstruiral. Sodeloval bo tudi pri izdelavi tehnično tehnološke dokumentacije večnamenskih modularnih objektov za potrebe prodaje in proizvodnje.

NUDIMO                    

 • delo za določen čas z možnostjo podaljšanja
 • delo v urejenem okolju
 • delo v mladem kolektivu
 • možnost izobraževanja

PRIČAKUJEMO                  

 • VII. stopnjo (univerzitetna (prejšnja) ali 2. bolonjska stopnja) gradbene ali strojne smeri. Na delo se lahko prijavijo tudi študenti absolventi oz. študenti, ki lahko dalj časa opravljajo delo
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika (ang. ali nem.)
 • 2 leti podobnih delovnih izkušenj
 • poznavanje tehnične dokumentacije
 • poznavanje programov Microsoft Office
 • dobro poznavanje programa za izračun statike Dlubal RFEM (zaželjeno tudi poznavanje programa Idea StatiCa)
 • dobro poznavanje programa Autocad ter enega od programov za konstruiranje v 3D okolju (Autodesk Revit Building Design ali Autodesk Inventor)
 • sposobnost timskega dela (natančnost, doslednost)
 • dobre komunikacijske veščine

V kolikor ste pripravljeni sprejeti izziv, vas vabimo, da se prijavite na kadri@rem.si. Za dodatne informacije lahko tudi pokličete na 07/292 7426 ali nam pišete na kadri@rem.si.


VARILEC (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo: priprava materiala za varjenje in varilnega aparata, sestava elementov, varjenje po postopkih MIG in MAG oziroma izvajanje operacij varjenja po predpisanih tehnoloških postopkih ter izvajanje ostalih del po nalogu nadrejenega vodje.

PRIČAKUJEMO          

 • III. ali IV. stopnja tehnične smeri (zaželena kovinarska ali strojna smer)
 • zaželen atest za varilca za lege varjenja PA, PB in PC
 • izkušnje v varilstvu (vsaj 1 leto)
 • samoiniciativnost, odgovornost, vztrajnost, zanesljivost in natančnost

NUDIMO                    

 • redno delovno razmerje v uspešnem podjetju
 • delo v pozitivnem, inovativnem in kreativnem delovnem  okolju
 • delo za polni delovni čas
 • možnost strokovnega izobraževanja in osebnega razvoja

V kolikor ste pripravljeni sprejeti izziv, vas vabimo, da se prijavite na kadri@rem.si. Za dodatne informacije lahko tudi pokličete na 07/3466-267 ali nam pišete na kadri@rem.si.


KOMERCIALIST V PRODAJI (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo: Izvajanje vseh aktivnosti na posameznem projektu od naročila in vse do končnega plačila projekta s strani kupca. Usklajevanje terminskih planov projektov od ponudbe, podpisa pogodbe in vse do koordiniranja dela med oddelki znotraj podjetja (prodaja, konstrukcija, nabava proizvodnja, odprema in montaža), zunanjimi podizvajalci in izvajalci na projektu s strani kupca, skratka vse kar vpliva na terminski plan izvedbe celotnega projekta. Delo bo potekalo pretežno v pisarni.

PRIČAKUJEMO:

 • VI. ali VII. stopnja tehnične smeri (zaželena strojna, gradbena, elektro ali lesna smer)
 • aktivno znanje nemškega ali angleškega jezika
 • najmanj dve leti podobnih delovnih izkušenj
 • sposobnost samostojnega odločanja in vodenja projektov
 • samostojno organiziranje dela, izdelava analiz projektov in ocene finančne upravičenosti projekta, vodenje sestankov s kupci
 • dobre pogajalske in prodajne veščine, natančnost, samostojnost, vztrajnost
 • poznavanje aktualne gradbene zakonodaje glede graditve objektov, tehnične pogoje
 • odgovornost za izvedbo predanih nalog
 • sposobnost vodenja sodelavcev, timsko delo ter visoka stopnja zanesljivosti
 • zaželeno poznavanje informacijskega sistema Largo

NUDIMO:

 • redno delovno razmerje v uspešnem podjetju,
 • delo v pozitivnem, inovativnem in urejenem delovnem  okolju
 • delo za polni delovni čas, enoizmensko delo
 • možnost izobraževanja in osebnega razvoja
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

V kolikor ste pripravljeni sprejeti izziv, vas vabimo, da se prijavite na kadri@rem.si. Za dodatne informacije lahko tudi pokličete na 07/3466-267 ali nam pišete na kadri@rem.si.


MONTER (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo: izvajanje montažnih mizarskih, ključavničarskih, kleparskih, tesarskih in drugih tehničnih del skladno z navodili za delo na delovnem mestu v proizvodnji na montažni liniji kontejnerjev oziroma na lokaciji montaže.

PRIČAKUJEMO           

 • IV. stopnja tehnične smeri
 • najmanj tri mesece podobnih delovnih izkušenj
 • samoiniciativnost, vztrajnost, iznajdljivost in komunikativnost
 • vozniški izpit B kategorije
 • odgovornost za izvedbo predanih nalog
 • sposobnost timskega dela

NUDIMO                            

 • redno delovno razmerje v uspešnem podjetju
 • delo v pozitivnem, inovativnem in urejenem delovnem  okolju
 • delo za polni delovni čas
 • možnost izobraževanja in osebnega razvoja

Prednost imajo kandidati iz bližnje okolice Trebnjega. V kolikor ste kot kandidat (m/ž) iz bivših republik države Jugoslavije, pričakujemo, da imate urejena dovoljenja za delo in prebivanje v Sloveniji.

V kolikor ste pripravljeni sprejeti izziv, vas vabimo, da se prijavite na kadri@rem.si. Za dodatne informacije lahko tudi pokličete na 07/3466-267 ali nam pišete na kadri@rem.si.


POMOŽNI DELAVEC (m/ž)

Vaše delo bo obsegalo: izvajanje raznih pomožnih del v proizvodnji modularnih bivalnih enot. Prevzemanje, sortiranje in evidentiranje drobnih materialov ter odpadne embalaže. Čiščenje prostorov podjetja ter izdelane modularne bivalne enote. Urejanje okolice podjetja. Opravljanje raznih pomožnih administrativnih del v podjetju ter opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Pričakujemo:

 • končano poklicno šolo (III. ali II. stopnje) tehnične smeri
 • 1 leto delovnih izkušenj, tehnična znanja ter spretnosti na podobnih delovnih mestih
 • delavnost, urejenost in natančnost ter sposobnost teamskega dela

Ponujamo:

 • redno delovno razmerje v uspešnem podjetju
 • delo v pozitivnem, inovativnem in urejenem delovnem  okolju
 • zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas
 • redno plačilo
 • možnost izobraževanja in osebnega razvoja

Prednost imajo kandidati iz bližnje okolice Trebnjega. V kolikor ste kot kandidat (m/ž) iz bivših republik države Jugoslavije, pričakujemo, da imate urejena dovoljenja za delo in prebivanje v Sloveniji.

V kolikor ste pripravljeni sprejeti izziv, vas vabimo, da se prijavite na kadri@rem.si. Za dodatne informacije lahko tudi pokličete na 07/3466-267 ali nam pišete na kadri@rem.si.


Vabimo vas, da nam pošljete svojo prijavo s podrobnim življenjepisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: REM D.O.O., PODJETNIŠKA ULICA 10, 8210 TREBNJE ali po e-pošti na kadri@rem.si.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 07/3466-267.

Povpraševanje

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Poleg piškotkov, ki zagotavljajo funkcionalnost spletne strani, uporabljamo tudi piškotke za potrebe spletne analitike in integracijo socialnih omrežij.

Več o piškotkih in politiki zasebnosti