Sejem Build 2017

Namen operacije:
Podjetje REM d.o.o. želi s predstavitvijo izdelkov na mednarodnem sejmu povečati možnost sodelovanja podjetja s tujimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije. Obenem podjetje želi svoje poslovanje širiti na tujih, še neosvojenih trgih.

Finančna podpora:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Pričakovani rezultati/cilji operacije:
- Udeležba na sejmu London Build 2017
- Predstavitev potencialnim kupcem v Angliji in pridobitev najmanj 50 kontaktov