Reference - Bivalni kontejnerji

Kontejnerji z leseno fasado - Golf Ljubljana in TUŠ Kranj

Carglass Ljubljana

Tržnica Žalec

Bife Špica Ljubljana

Prodajalna sadja in zelenjave Portorož

Restavracija Terme Čatež

Vratarnica Dana Mirna in Parkirna hišica Slovenj Gradec iz bivalnega kontejnerja

Kontejner za hitro prehrano Celje in Lukovica

Hot horse prodajalna s hitro prehrano Ljubljana Tivoli in Ljubljana Rudnik

Bife v Tacnu pri Ljubljani

Telekomunikacijske kabine

Hladilnica

Garderobe pri športnih objektih

Pisarna Kempenhaut Belgija

Sanitarni kontejner Hamburg

Sanitarni kontejner Kamp Terme Čatež

Sanitarni kontejner Portorož

Sanitarni kontejner Šoštanj

Sanitarni kontejner Indijanska vas Terme Čatež

Sanitarni kontejner z inox opremo

Sanitarni kontejnerji z opremo za invalide

Prodajalne in razstavni saloni iz kontejnerjev

Kontejnerji z različnimi fasadami

Razne izvedbe kontejnerjev