CERT ISO 9001:2015

Namen operacije:
REM želi s pridobitvijo certifikata za sisteme vodenja ISO 9001:2015
dvigniti kakovost poslovanja in povečati možnost pri vstopu na nove
tuje trge.

Finančna podpora:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Pričakovani rezultati/cilji operacije:
- Pridobitev certifikata za sisteme vodenja ISO 9001:2015
- Vzdrževanje certifikata za sisteme vodenja ISO 9001:2015 v letih
2018, 2019 in 2020