Prenova procesa »Planiranje in sledenje proizvodnje kontejnerjev«Naslov operacije: Prenova procesa »Planiranje in sledenje proizvodnje kontejnerjev«

Kratica operacije: PPK

Vrednost: 37.258,80 EUR

Sofinanciranje (EU in SLO udeležba): 15.270,00 EUR (50 % upravičenih stroškov operacije)
Obdobje izvajanja: 1. 1. 2017 – 15. 9. 2017

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si/, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si/, ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si/

Opis operacije:

Cilj operacije je izboljšati konkurenčnost podjetja preko procesnih izboljšav. Z vključitvijo zunanjih svetovalcev želi podjetje REM obvladovati proces na več točkah preko življenjskega cikla in sicer:

 • Spremljanje napredka pri konstruiranju (dokončanost posameznih kontejnerjev)
 • Spremljanje tehnološke priprave (popolnost kosovnic, operativnih postopkov)
 • Razpisovanje proizvodnje t.j. kreiranje proizvodnih delovnih nalogov (PDN) neposredno iz projekta (danes tako
  imenovane »Knjige kontejnerjev«)
 • Zagotavljanje informacij za planiranje proizvodnje na osnovi delovnih nalogov (planiranje ljudi, aktivnosti)
 • Spremljanje materialne preskrbe proizvodnje
 • Zagotavljanje informacij za združevanje enakih kontejnerskih enot na isti delovni nalog
 • Skrajšanje potovanja delovnega naloga preko proizvodnje
 • Preverjanje dokončanosti projekta in sledenje posameznih kontejnerskih enot skozi proizvodnjo

REM želi vzpostaviti takšen proces, da:
 • ne bo podvajanja dela (trenutno je šibka informacijska povezava med konstrukcijo in proizvodnjo)
 • bo informacijski tok odražal točno stanje v procesu (zaradi neustreznih organizacijskih rešitev trenutno obstaja razkorak med dejanskim stanjem in stanjem v informacijskem sistemu)
 • se bo v procesu ustvarjalo le toliko dokumentacije, kolikor je je nujno potrebno glede na dobro prakso v podobnih okoljih (dokumentni sistem)
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - www.eu-skladi.si